ساز معروف مردم فارس و خراسان است )) مفاتیح العلوم خوارزمی

 

 

(( و آن سازی بود که بعضی بر آن سه وتر بندند و بعضی چهار و بعضی پنج و  اوتار آن مزوج ( جفت ) بندند  ((چنانکه هر دو وتر را حکم یک وتر باشد و اصطخاب معهود آن همچون اصطخاب معهود عود باشد. رباب از الات (( ذوات الاوتار مقیدات )) است))مقاصد الاحان- مراغه ای

 

 

رباب در عربی به فتح و در فارسی به ضم راء تلفظ میشود.

 

 

رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند            که هوش و گوش به پیغام اهل راز کنید

 

 

(حافظ)

 

 

من دوش به کاسه رباب سحری             می نالیدم ترانه کاسه گری

 

 

(مولوی)

 

 

((کاسه رباب بیشتر از چوب زرد آلو می سازند و اول آن را در چوب شیر می جوشانند یا در آب گرم ، اما شیر بهتر باشد تالیونت بیشتر حاصل شود و در وقت نقر کاسه آسان تر بود . رباب 6 وتر دارد . از سه نوع ابریشم اول ریز که اغلظ اوتار است و دوم حاد که نسبت با زیر ادق است و سیوم مثنی که نسبت با حاد ادق است )) کنز التحف -  سه رساله فارسی در موسیقی -  به اهتمام تقی بینش

 

 

(( رباب به ویژه در خراسان محبوبیت داشته است . هر چند اعراب نیز ازین ساز آن قدر حمایت کردند تا سرانجام آن را به یک ساز ملی مبدل ساختند . واژه رباب نزد اعراب گویای چندین ساز زهی آرشه دار بوده است که ظاهرا نوعی از آن که رویه صاف و مسطح داشته به ارباب ملی اعراب تبدیل شده بود و به همین سیاق ایرانیان نیز رباب خود را (( کمانچه )) می نامیدند و آن را نام عام سازهای زهی کشیدنی خود قرار داده اند . نوع خاص و قابل تشخیص دیگر رباب ایرانی غیشک ( برابر شوشک ) اعراب است )) بهزاد باشی -  تاریخ موسیقی خاور زمین -  فارمر اصفهان

 

 

دو زلفونت بوه تار ربابم                         چه می خواهی از این حال خرابم

 

 

(بابا طاهر )

 

 

(( رباب در ایران و مخصوصا در خراسان از قدیم معروف و معمول بوده و با وجود اینکه بعضی از نویسندگان عرب در سدر اسلام از آن نام برده اند نخستین کسی که درباره آن به تفصیل سخن میگوید حکیم بزرگ ابو نصر فارابی است .  رباب کلمه ای است که در سالهای اخیر به سازهایی که با کمانه می نوازند اطلاق می شود  ولی به احتمال قوی این ساز را هم مثل بربط و تنبور ابتدا با ناخن یا زخمه می نواختند و به تحقیق نمی توان گفت که در چه تاریخی به صورت ساز آرشه ای در آمده است  .

 

 

در کشور های خاور میانه و نزدیک هفت نوع رباب مختلف وجود داشته است :

 

 

1-  رباب با کاسه مربعی شکل 2-  رباب با کاسه استوانه ای 3-  رباب با کاسه کشتی یا کشکول 4- رباب با کاسه گلابی شکل 5- رباب با کاسه کروی شبیه به کمانچه کنونی ایران 6- رباب با کاسه ای شبیه سه تار یا تنبور کنونی 7- رباب با کاسه ای بیضی شکل )) مهدی فروغ -   مداومت در اصول موسیقی ایرانی

 

 

رباب فعلی که در جنوب شرقی ایران باقی مانده از دسته آلات زهی مضرابی است که دارای 18 سیم است .  سیم ها در انتها به یک دکمه متصل شده و پس از عبور از خرک موازی هم در امتداد دسته ساز به گوشیها متصل میشوند . این ساز دارای جعبه بزرگتر پوست کشیده شده است و روی آن خرک قرار دارد که سیم های اصلی و فرعی از روی آن عبور میکنند . دسته ساز از چوب است و در روی آن سه یا چهار پرده از زه قرار دارد . در روی دسته که تعدادی روی جعبه دوم قرار گرفته سوراخهای زیادی به شکلهای مختلف کنده شده است . این جعبه فقط برای اضافه کردن طنین بیشتر ساز است . رباب دارای 6 سیم زه ای اصلی است که به گوش ها متصل است و اضافه بر این 12 سیم فلزی فرعی دارد که برای کمک به طنین صدای اصلی است و این سیمها به وسیله 12 خرک کوچک  عاجی به گوشیها که به بدنه ساز نصب شده متصلند . برای نواختن ساز را روی زانو قرار میدهند و با  مضرابی که به شکل مثلث است بر سیم ها ضربه وارد میکنند . شهمیری -  صداشناسی موسیقی  

 

 

هوشیار زمن فسانه ناید                         مانند رباب بی کمانه

 

 

                           ( مولوی )   

 

 

افغان ها به ساز ساده رباب ، قیچک می گویند . رباب واژه ای ایرانی است که به تعداد زیادی از ساز های متفاوت زهی می گویند . این ساز در گذشته با کمان و در حال حاضر با مضراب نواخته می شود . در پاکستان و شمال هند در گذشته حداقل به 2 نوع ساز عود مانند رباب می گفته اند که یکی از آن دو در حال حاضر در افغانستان هنوز به همین نام متداول است . موسیقی و ساز در سرزمینهای اسلامی -     ترجمه بهروز وجدانی 


دسته ها : سازهای ایرانی
جمعه بیست و هشتم 4 1387
X