پس از انتخابات هیئت مدیره کانون‌های خانه موسیقی، با حضور نمایندگان کانون‌ها هیئت مدیره جدید خانه موسیقی انتخاب می‌شود.
در این انتخابات، هفت نفر برای دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند.همچنین در این مجمع بازرس هیئت مدیره برای یک سال انتخاب خواهد شد.
طبق اساسنامه خانه موسیقی، از هر کانون سه نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان نمایندگان کانون در این مجمع شرکت می‌کنند.
در حال حاضر هنرمندانی چون محمد سریر،داریوش پیرنیاکان،هوشنگ ظریف،مصطفی پورتراب و ... اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی را تشکیل می‌دهند.

                                                                                  منبع:خبرگزاری فارس


دسته ها : اخبار موسیقی
دوشنبه سی یکم 4 1387
X